La indústria, ara i  sempre

La patronal Foment del Treball ha publicat a finals de novembre un interessant informe sobre l’estructura empresarial catalana, fent especial èmfasi en la relació entre dimensió i competitivitat. L’informe comença amb una ressenya sobre l’increment substancial en la renda per càpita que va aportar als segles XIX i XX el fet que “Catalunya va saber aprofitar l’impacte disruptiu que va suposar la revolució industrial”. L’any 2008 Foment del Treball va co-liderar, juntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, el Pla Indústria XXI, que va mostrar la importància de la indústria a l’economia catalana, no només pel seu impacte directe sinó per l’efecte induït en el sector de serveis  (distribució i logística, manteniment, serveis a la producció…), que representava el 37,3% de Valor Afegit Brut. Afegint a aquesta dada el VAB directe de la indústria (20,32% al 2008, 20,76% al 2016) el Pla del 2008 mostrava un pes del sector industrial superior al 50% del PIB.

Tot i que, malauradament, no hi ha hagut continuïtat en la producció de dades sobre l’impacte indirecte de la indústria en els serveis, la constatació del pes de la indústria i la seva recuperació després de la crisi financera han fet canviar algunes actituds a la nostra societat, menys procliu avui als tòpics i més predisposada a participar en la resposta a necessitats com la formació i les infraestructures, imprescindibles per fer front als reptes de la nova indústria.

La conjuntura actual no és una excepció. El recent informe de Foment afirma que “l’activitat industrial es mostra insensible a la conjuntura política”. És natural que la indústria catalana, que exporta a l’estranger un terç de la seva producció i que inverteix cada any, només en actius materials, vora quatre mil milions d’euros, no es vegi afectada per una crisi política local. De fet, l’índex de producció industrial presenta un augment a Catalunya d’un 7,8% a l’octubre del 2017. Si es consideren els deu primers mesos d’aquest any, creix un 3,4%.

A FemCAT sempre hem defensat la importància de la indústria per la competitivitat del nostre país. I no qualsevol indústria: una que s’implica en la formació dels joves, amb eines com la formació professional dual, en la innovació amb una relació fluida amb la universitat, en la recerca aplicada amb els doctorats industrials i la transferència de coneixement; una que se sap global i competeix al món en igualtat de condicions. Partim d’un molt bon nivell, que ens permet ser optimistes. Els reptes a què s’enfronta la indústria no difereixen gaire dels de la societat en general. Amb visió estratègica, formació, esperit crític i ambició podem avançar com a societat i alhora mantenir i millorar la reputació que Catalunya ja té com a hub industrial.

Pau Relat

President de FemCAT

Article publicat a la Tribuna d’Economia de La Vanguardia (19/12/2017)

Compartir

Similar Articles

Iniciativa pels IdiomesFEMCAT DEFENSA EL MULTILINGÜISME COM A CLAU PER A INTERNACIONALITZACIÓ  DE LES...
Multilingüisme per...Convocatòria de premsa Aquest dimecres 15 de Desembre, a les 10.00h,  FemCAT, ...
BENCHMARKING CATALUNYA:...Nota de premsa - FemCAT visita entitats exemplars de Barcelona i el Vallès Occidental...
BENCHMARKING CATALUNYA:...Nota de premsa FemCAT visita entitats exemplars de Girona i Olot amb l’objectiu...
Benchmarking Catalunya:...Empresaris i empresàries de FemCAT viatjaran a Girona i Olot amb l’objectiu de...