Abandonament Escolar Prematur i Mercat de Treball

Abandonament Escolar Prematur i Mercat de Treball

10a edició (2018): L’abandonament escolar prematur: una perspectiva des de l’empresa

• Per què hi ha empreses que no troben els treballadors que necessiten, si hi ha una elevada taxa d’atur?

• Què fan els empresaris per a trobar els treballadors que necessiten?

• Com es pot reduir l’abandonament escolar prematur i evitar la incorporació no formada al mercat de treball?

• Què es pot fer des del món de l’empresa per reduir l’abandonament escolar prematur?

• Hi ha una relació entre la manca de formació i la taxa d’atur de majors de 45 anys?

Els joves que abandonen prematurament l’escola tenen més probabilitat de tenir ingressos més baixos o d’estar a l’atur, i es preveu que les necessitats futures d’habilitats faran que només 1 de cada 10 llocs de treball seran accessibles per aquest perfil. D’acord amb diversos informes internacionals, l’abandonament escolar prematur (AEP) no només suposa una pèrdua d’oportunitats individuals, sinó també de potencial econòmic i social, posant en risc les possibilitats de desenvolupament socioeconòmic d’un país, i alhora qüestionant els propis fonaments de la cohesió social.

Per què l’AEP interessa a FemCAT?

L’abandonament escolar prematur (AEP) representa avui a Catalunya el 17,1% (18,2% a Espanya) del total de joves entre 18 i 24 anys que han assolit com a màxim la primera etapa de l’educació secundària (ESO) i que per tant, no segueixen cap més formació reglada. Aquesta xifra és certament inferior al 32,2% de l’any 2008, però dista del 10% de mitjana a la UE (no tant del 15%, objectiu per l’any 2020 imposat a Espanya per la UE).

Existeix un ampli consens sobre l’origen de l’abandonament escolar prematur, que es trobaria principalment en el sistema educatiu reglat. Una part important s’explica per rigideses del sistema i la necessitat de respondre a una creixent diversitat. No obstant, existeixen d’altres factors que estarien vinculats al mercat de treball i que, sobretot a determinats territoris, contribueixen a l’abandonament escolar (per exemple, en zones de gran activitat turística), que fan més atractiu als joves guanyar diners que seguir formant-se en un sistema que no disposa d’una oferta formativa prou atractiva per a ells.

A qui s’adreça el Fòrum?

A empresaris a Catalunya, que col·laborin o no en programes de formació professional, de prevenció d’AEP, o que identifiquen mancances de personal presents o futures en el seu sector; responsables de recursos humans; representants de centres educatius que participen o no en programes de formació professional; decisors polítics i responsables de l’administració pública.

Compartir

Activitats

  • Àrees de treball
  • Emprenedoria i Innovació
  • Competitivitat
  • Projecció al món
  • Cohesió social
  • Fòrum

Copersona

Copersona

A Copersona conflueixen persones i entitats... Llegir més...

Societat digital: reptes i oportunitats

Societat digital: reptes i oportunitats

11a edició (2021). Societat digital: reptes i oportunitats

  La digitalització com a estratègia de país, la col·laboració pública-privada i la inclusió... Llegir més...

Parlament i Empresa

Parlament i Empresa

Universitat i Empresa

Universitat i Empresa

L’educació, a tots els nivells, és una de les principals eines per al progrés social, cultural i econòmic. FemCAT està compromès amb l’ensenyament superior i amb la recerca, que... Llegir més...