Viatges de benchmarking

Viatges de benchmarking

Des de la seva creació, FemCAT organitza cada dos anys un viatge de benchmarking amb l’objectiu d’observar de primera mà algun aspecte en què un país visitat és referent mundial. A través de l’observació i de les converses, es poden extreure les lliçons més importants que es podrien reproduir un cop de tornada a Catalunya.

8ª EDICIÓ (2019): E-ESTAT I INNOVACIÓ: ESTÒNIA I FINLÀNDIA

L’anomenat e-estat a Estònia destaca per la tecnologia i la digitalització a tots els nivells: administració, vot electrònic, salut, empreses (residència digital, start-ups). Internet hi és un dret social, 99% dels serveis són en línia i només 3 tràmits s’han de fer presencialment: casar-se, divorciar-se i la compravenda d’immobles. El viatge es va acabar a Helsinki, reprenent el tema de la digitalització i en l’aposta per la recerca i la innovació com a estratègia de país.

7ª EDICIÓ (2017): COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA I ESTAT DEL BENESTAR: DINAMARCA

El viatge a Dinamarca ens ha permès observar i aprendre sobre l’alt grau de cooperació entre diferents estaments de la societat, que fan possibles iniciatives amb visió global i al mateix temps focalitzades, amb pragmatisme i flexibilitat, com la transició a energies renovables, l’atracció de talent, la innovació i la recerca aplicada, i l’estat del benestar, posant el focus en el sistema de pensions i la flexiseguretat al mercat de treball.

6ª EDICIÓ (2015): INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA TECNOLÒGICA A SILICON VALLEY, CALIFÒRNIA, ESTATS UNITS

L’objectiu del viatge ha estat observar les empreses de creixement exponencial i els factors interns i externs que fan possible aquest creixement. Així, se n’han extret conclusions, tant relatives a la gestió interna de les empreses com a l’estructura institucional que hi dóna suport.

5ª EDICIÓ (2013): LA COMPETITIVITAT D’UNA POTÈNCIA INDUSTRIAL I LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL A BAVIERA, ALEMANYA

Alemanya, i Baviera en particular, demostren que és possible mantenir una economia industrial basada en la qualitat i la innovació tecnològica en un paradigma de sous alts i atur limitat. L’observació es va centrar en el sistema de recerca i transferència de tecnologia i en la Formació Professional Dual, des de la seva gestió a les cambres de comerç fins a l’aplicació a les empreses.

4ª EDICIÓ (2011): EL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA I L’IMPULS DE LA R+D+I: EL CLÚSTER HIGH-TECH DE TEL AVIV, ISRAEL

Aquest petit estat mediterrani és líder mundial en inversió en capital risc per habitant. Ho fa possible un sistema d’emprenedoria tecnològica altament competitiu, amb incentius notables per als joves i per al sistema de recerca i un prestigi i projecció internacional que fa de tot el món alhora un mercat i un soci en potència.

3ª EDICIÓ (2009): MASSACHUSETTS: RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA

En aquest viatge es va observar el sistema universitari de la zona de Boston, on la recerca de primer nivell fa possible el lideratge mundial en la transferència de tecnologia i en la generació d’un ecosistema d’emprenedoria basada en el coneixement.

2ª EDICIÓ (2008): HONG KONG I SHANGHAI: INFRAESTRUCTURES I CONNECTIVITAT AÈRIA

Les infraestructures van ser protagonistes en aquest viatge a Hong-Kong i Shanghai. L’aeroport de Hong-Kong, construït en una illa artificial sobre el mar, ha significat un revifament de l’economia de la regió, activant el trànsit de passatgers i mercaderies. A Shanghai, la comunitat empresarial catalana va mostrar les oportunitats, tant per a la producció com pel seu mercat interior, de la Xina.

1ª EDICIÓ (2007): FINLÀNDIA: INTERNACIONALITZACIÓ I INNOVACIÓ

El primer viatge de benchmarking de FemCAT va explorar l’excel·lència en el camp de la transferència de tecnologia i l’ensenyament a Finlàndia. El consens en el plantejament d’objectius a llarg termini per al país i la col·laboració público-privada en la posada en marxa de les actuacions per aconseguir-los va constituir la base de les observacions dutes a terme en aquest viatge.

Compartir

Activitats

  • Àrees de treball
  • Emprenedoria i Innovació
  • Competitivitat
  • Projecció al món
  • Cohesió social
  • Fòrum

Copersona

Copersona

A Copersona conflueixen persones i entitats... Llegir més...

Societat digital: reptes i oportunitats

Societat digital: reptes i oportunitats

11a edició (2021). Societat digital: reptes i oportunitats

  La digitalització com a estratègia de país, la col·laboració pública-privada i la inclusió... Llegir més...

Parlament i Empresa

Parlament i Empresa

Universitat i Empresa

Universitat i Empresa

L’educació, a tots els nivells, és una de les principals eines per al progrés social, cultural i econòmic. FemCAT està compromès amb l’ensenyament superior i amb la recerca, que... Llegir més...