Manifest fundacional

FemCAT-logoFemCAT: Fent Catalunya
(Maig 2004)

A Catalunya sempre s’havia cregut que el desenvolupament nacional només s’assoliria en un entorn democràtic i amb la integració a Europa. Passats 25 anys des que la Constitució espanyola i l’Estatut van ser aprovats i 18 des de la integració a la UE, ja es veu que per avançar és necessari donar un nou impuls a les aspiracions econòmiques i socials dels catalans. Aquest nou impuls ha de tenir com a protagonistes l’àmbit polític, però també, i sobretot, l’àmbit econòmic i social. En una democràcia, la política i els partits polítics són essencials, però també és imprescindible el compromís de la societat civil, que aquesta recuperi la iniciativa que li correspon.

El debat recurrent a Catalunya és l’elevat dèficit fiscal, d’infraestructures i de creixement que el país arrossega des de fa anys, i sens dubte aquests són alguns dels dèficits que bloquegen el desenvolupament econòmic i social de Catalunya. Per això el nostre país necessita un marc de competències més ampli i una major capacitat normativa que no té en aquests moments. L’actual organització política de l’Estat i el marc jurídic estatutari no han permès resoldre aquestes qüestions, però també és evident que la societat civil catalana no ha sabut influir ni pressionar eficaçment per posar-hi remei. Així doncs, cal donar un nou impuls per regenerar Catalunya i d’aquesta manera no perdre competitivitat com a país, assolint els nivells de progrés i benestar dels països moderns, cosa que, d’altra banda, és el que li correspon a una societat que ha estat històricament emprenedora.

És per això que hem creat FemCAT, una associació independent de qualsevol partit polític que pretén portar a terme i donar suport a iniciatives que serveixin pel progrés de la societat catalana, integrant en el seu si a tothom que des del món empresarial i professional vulgui participar dels objectius d’aquest projecte. FemCAT agrupa a un conjunt d’empresaris, directius i professionals que volen un major grau de desenvolupament per a Catalunya, tant de les empreses com del teixit social que les fa possible. Des de FemCAT ens proposem actuar, dedicant temps, recursos i coneixements, de manera que el nostre país, pugui donar un important pas endavant en els propers 10 anys (2004-2014).

Avui la nostra societat necessita més ambició per assolir majors quotes de poder polític que permetin el progrés econòmic i social de Catalunya. Volem que Catalunya s’insereixi en un context europeu i mundial, sense caure en el pessimisme crònic ni en la denúncia sistemàtica de greuges com a única via d’actuació. Creiem que la crítica i l’autocrítica han d’anar acompanyades de propostes constructives i d’iniciatives que puguin ser útils per a les diverses institucions polítiques i, sobretot, que estimulin el conjunt de la nostra societat.

FemCAT centra la seva activitat en els següents eixos:

  • Millorar la nostra capacitat emprenedora i d’innovació. La societat catalana ha demostrat històricament que és imaginativa, creativa i emprenedora. Cal potenciar aquests trets característics en els propers anys, amb iniciatives que potenciïn les empreses d’alt valor afegit, la indústria i la tecnologia, l’economia de serveis, la nostra xarxa educativa i, sobretot, el coneixement d’idiomes estrangers. Aquest és un repte que es pot aconseguir canviant la nostra mentalitat i donant suport i reconeixement social als emprenedors.
  • Vetllar per la millora de la competitivitat del nostre país. Per això calen guanys en productivitat, que les Administracions Públiques gestionin eficientment els recursos de què disposen, tenir les infraestructures necessàries pel desenvolupament del nostre país i poder decidir-les i gestionar-les adequadament.
  • Assegurar la cohesió social de Catalunya. Cal disposar de competències i fomentar iniciatives que permetin regular i integrar els fluxos migratoris, el mercat de treball i l’ordenació dels serveis socials i el sistema educatiu. La cohesió social és fonamental per poder continuar essent, com hem estat sempre, un poble d’acollida, de progrés i socialment capdavanter.
  • Projectar Catalunya al món. Hem de ser capaços d’articular projectes mitjançant les nostres empreses, la nostra cultura, els nostres científics, els nostres esportistes i les entitats socials i esportives, les nostres universitats (tenim dues de les millors Business Schools d’Europa), i, en definitiva, la nostra gent, que projectin Catalunya a l’exterior. Així mateix, cal intensificar el procés d’internacionalització de les nostres empreses i millorar la capacitat d’atracció de noves inversions. Tot això ha de representar una major creació de riquesa.

FemCAT vol estimular la discussió d’aquestes idees en el si de la societat. És una iniciativa en positiu, de futur i activa que busca l’adhesió i la mobilització de la societat civil per fer que Catalunya sigui un dels països més avançats del món.

Descarregar PDF (21Kb)

Compartir